Počet návštěv:   [CNW:Counter]

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Sezóna 2018 – 2019

v Borotínské pálenici

v plném provozu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákazníci naší pálenice,

po zkušenostech z minulých výrobních období, si Vám dovolujeme připomenout, abyste pravdivě informovali obsluhu naší pálenice o tom, že jste si v tomtéž výrobním období nechali vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici a v jakém množství a pravdivě toto uvedli v bodě 2) „OBJEDNÁVKY – PROHLÁŠENÍ“.

Připomínáme, že výrobní období pálenice trvá od 1. 7. běžného roku do 30. 6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.

Dále pak připomínáme, že pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou v jednom výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu (bezvodého stoprocentního etanolu) se sníženou sazbou spotřební daně pro pěstitele. Obsluha pálenice nemá možnost nahlížet do celostátní databáze Celní správy, kde se zaznamenává množství vypáleného lihu jednotlivými pěstiteli v daném výrobním období podle rodného čísla a zjistit tak případné překročení výše uvedeného limitu 30 litrů absolutního lihu pro jednoho pěstitele. Množství pálenky a jméno pěstitele, vyrobené nad toto uvedené množství a měsíc kdy se tak stalo, Celní úřad (CÚ) oznámí provozovateli pálenice až po skončení výrobního období a po podání posledního daňového přiznání (bývá to druhá polovina července) současně s „Výzvou k podání dodatečného daňového přiznání ke spotřební dani z lihu“ za ty měsíce, kdy k překročení limitu došlo. Provozovatel pěstitelské pálenice pak rozdíl mezi plnou a sníženou sazbou spotřební daně musí přiznat a daň doplatit. Následně pak, po úhradě přiznané spotřební daně, zašle CÚ „Rozhodnutí - platební výměr“, kde vyměří úrok z prodlení za opožděnou úhradu spotřební daně z lihu za příslušné zdaňovací období.

Pěstitel je povinen tento rozdíl mezi plnou a sníženou spotřební daní z lihu provozovateli pálenice zaplatit včetně příslušenství (úroku z prodlení). Viz. Zákon č. 61/1997 Sb. o lihu ve znění zákona č. 281/2009 Sb.

(Pokud se vám „podaří“ překročit limit v lednu, daň z lihu je splatná k 30.3., pak provozovatel daň odvede nevědomky špatně, dostane koncem července oznámení od CÚ o překročení limitu a výzvu k podání dodatečného přiznání k dani z lihu za leden, daň okamžitě přizná a zaplatí, přesto následuje platební výměr na úrok za dny, kdy státu daň dlužil, tedy od 31.3. do dne zaplacení dodaněné částky).

Borotínská pálenice